foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

.

  • 14.jpg
  • 222.jpg
  • 555.jpg
  • 23905677_1961289663886335_1574691149080717386_n.jpg
  • 24058768_1961289830552985_6555445155145959650_n.jpg
  • 24068283_1961289387219696_1685967588920207911_n.jpg
  • appfle.jpg

โควด 19 ผปกครอง

 

โควด 19 นร

 

94760128_1887688411361828_6980052223778619392_o.jpg

 

ปฏิทินการรับสมัคร (ทางออนไลน์) สอบคัดเลือกและมอบตัว

เข้าเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4ปีการศึกษา 2563 ดังนี้

ลิ้งค์รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
https://forms.gle/C8Vco1rgYPRi7XwH7
- เมื่อสมัครออนไลน์แล้วให้เตรียมเอกสารหลักฐาน ดังรูปที่ 2 มาส่งเพิ่มเติมในวันสอบคัดเลือก วันที่ 30 พฤษภาคม 2563

หมายเหตุ : นักเรียน ป.6 เดิม ของร.ร.วัดนางสาว ที่สมัครและมีบัตรสีเขียวแล้ว ไม่ต้องสมัครออนไลน์และส่งหลักฐานเพิ่มเติม ให้รอมาสอบคัดเลือก ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 ได้เลย

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ลิ้งค์รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
https://forms.gle/iY4GgpnYHkEvE7Ww5
- เมื่อสมัครออนไลน์แล้วให้เตรียมเอกสารหลักฐาน ดังรูปส่งเพิ่มเติมในวันสอบคัดเลือก วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

94182614_1887688474695155_2209701605106778112_n.png

 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

กิจกรรมประจำปีการศึกษา 2562

 

  

ภาพยนต์สั้น เรือง : สำนึก

https://www.youtube.com/watch?v=JWt5LSgMtyc